OR ELSE

Geconfronteerd met de stijgende zeespiegel en dreigende zandschaarste, zet ons interdisciplinair project OR ELSE in op duurzame zandwinning. Door 5-jarig onderzoek op de Noordzeebodem verkennen we de impact op het ecosysteem, terwijl we onze kust beschermen. Ontdek op onze site hoe we werken aan een veerkrachtige toekomst.

1. Zita Veugen - 2. Boskalis - 3. Renate Olie
Afbeelding strand Noordzee
photo-by-Boskalis-and-Renate-Olie

Vanwege klimaatverandering en de opwarming van de aarde krijgen we te maken met een alsmaar sneller stijgende zeespiegel. Een hogere zeespiegel betekent dat duinen, dijken en stormvloedkeringen zwaarder worden belast. Dit kan op termijn leiden tot duinafslag en een lagere bescherming tegen stormvloeden. Daarom hebben we steeds meer zand nodig om de kust op sterkte te houden.

Om onze kust te beschermen winnen we jaarlijks zo’n 10 tot 12 miljoen kubieke meter zand. In de komende decennia zullen we vanwege zeespiegelstijging de winning moeten verdrievoudigen. En niet alleen kustbescherming, ook infrastructuur vergt de nodige zandwinning. Er wordt zo’n 13 miljoen kubieke meter zand gewonnen als ophoogzand voor wegen en woonwijken, en voor beton- en metselzand. Vanwege de grote vraag naar woningen gaat ook dit volume groeien.

Overheden, vissers, baggeraars, natuurorganisaties en wetenschappers zien dat de zandvoorraden wereldwijd flink slinken, terwijl er steeds meer zand nodig zal zijn. Met het vijf jaar durende project OR ELSE gaan we samen met een interdisciplinair team nieuwe kennis vergaren over de effecten van zandwinning op de ecologie van de Noordzee zodat we ecologisch verantwoord kunnen werken aan kustversterking en woningbouw.

Onze Partners

Het onderzoeksprogramma OR ELSE wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda en ontvangt co-financiering van Rijkswaterstaat, Boskalis en Van Oord.

Terra et Aqua

OR ELSE genoemd in artikel Terra et Aqua

SAND AS A RESOURCE: BEST PRACTICES TO CONDUCT RESPONSIBLE DREDGING PROJECTS On 5 September 2023, IADC published a paper by […]

Het laatste nieuws

Vanwege de zeespiegelstijging hebben we steeds meer zand uit de Noordzee nodig om onze kust te beschermen en ook de woningbouw vraagt om veel zand. OR ELSE wil zandwinning in de Noordzee ecologisch optimaliseren, zodat het mariene ecosysteem gezond blijft en ons voedsel blijft leveren. Meer lezen over ons onderzoek? Klik dan hier.