Een onbekende wereld

De Noordzee is veel meer dan alleen een grijze watervlakte. De Noordzee is een natuurgebied, een energiecentrale, visserijgrond en een belangrijke transportroute. Maar iets wat voor velen niet bekend is: we winnen zand op de Noordzee. Dat zand is enorm belangrijk voor Nederland. Het wordt gebruikt voor de bouw en voor kustverdediging. Als het aan Martin Baptist, marien ecoloog aan de WUR, ligt, worden we ons met zijn allen ook bewust van die functie van de Noordzee.

Inzending fotowedstrijd 40 jaar SDN - Elly van der Wouw
Elly van der Wouw

Waarom is zandwinnig zo belangrijk voor de mariene ecologie?

“Er zijn twee redenen om goed te kijken naar zandwinning” begint Martin. “Allereerst zullen we de aankomende jaren steeds meer zand nodig hebben voor kustverdediging, omdat de zeespiegel steeds sneller gaat stijgen. Dat is iets dat we helaas niet kunnen stoppen. Daarnaast hebben we ook steeds meer zand nodig om huizen te kunnen bouwen.” Martin vertelt echter dat dit niet zonder de nodige problemen gaat. “De effecten van zandwinning zullen lang aanwezig blijven. We halen zand van de zeebodem, wat het bodemleven aantast. Het herstel van het bodemleven duurt tientallen jaren. Soms zelfs meer.” Daar komt OR ELSE om de hoek kijken. “Met de resultaten van OR ELSE willen we de noodzakelijke zandwinning natuurvriendelijk aanpakken zodat de natuur hier niet de dupe van wordt.”

Een winning team

Samen met het team van OR ELSE gaat Martin aan de slag om de effecten van zandwinning op het mariene ecosysteem zo ingeperkt mogelijk te houden. De onderzoekers die het meeste werk gaan verrichten in het onderzoek, zijn pas afgestudeerden die hun promotieonderzoek doen op zandwinning. Dat doen ze samen met net gepromoveerde postdocs. In de loop van dit project laten we alle teamleden aan het woord in andere edities van de OR ELSE-nieuwsbrief.

Martin vertelt over de zoektocht naar deze mensen: OR ELSE “Er is veel aandacht besteed aan het vinden en selecteren van deze groep mensen en ik ben trots op hoe snel ze zich het onderwerp eigen maken. We hebben veel tijd gestoken in het uitwerken van de samenhang tussen onderzoekers. Er staat een sterk team dat weet wat ze te doen staat.”

De eerste gezamenlijke bijeenkomst was de co-creatie-workshop die plaatsvond op 12 oktober in Scheveningen. “Een goede start waar we trots op zijn”, vertelt Martin. Meer lezen over deze workshop? Lees het verslag verderop in de nieuwsbrief.

Aan de slag!

Nu is het tijd om aan de slag te gaan. De belangrijkste ambitie voor 2024 is om een eerste versie van een Digital Twin klaar te hebben met alle reeds beschikbare relevante kennis over de Noordzee. Ook streven we naar modellen en data voor een module over zandwinning voor het Serious Game dat we ontwikkelen. In de loop van het project, dat tot in 2028 duurt, zal nieuwe kennis moeten worden vergaard en toegevoegd.

Martin: “Er ligt al veel kennis, maar we moeten nog veel informatie verzamelen en toevoegen. We streven naar een logische samenhang tussen reeds beschikbare en nieuwe kennis. Daar hebben we een sterk team voor. “