Hoe ontwikkelt het bodemleven zich in een verlaten zandwinput?

Auteurs
Repost
Gepubliceerd
25 juli 2023

Hoe ontwikkelt het bodemleven zich in zandwinputten, waarin zand tot zes meter onder de zeebodem is afgegraven? Dit hebben het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en Wageningen Marine Research (WMR) in 2022 onderzocht in opdracht van het programma Zand uit Zee (Rijkswaterstaat en Stichting LaMER), samen met het OR ELSE project. Hiervoor hebben zij het bodemleven in verlaten middeldiepe zandwinputten vergeleken met omliggende referentiegebieden met behulp van de NIOZ Triple D bodemschaaf.

bodemleven zandwinput
Udo van Dongen

In Nederland winnen we veel zand uit de Noordzee, bestemd voor het kustonderhoud van Nederland en de aanleg van infrastructuur en bebouwing. Om aan de groeiende vraag van zand te kunnen blijven voldoen, moeten we in zandwinputten steeds dieper graven. Vroeger was dat nog twee meter, maar tegenwoordig graven we geregeld zo’n zes meter diep in de zeebodem.

“Er zijn grote effecten zichtbaar van deze diepere zandwinning op de ecologische ontwikkeling van het bodemleven in zo’n zandwinput,” aldus Rob Witbaard, ecoloog van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). “Zelfs 12 jaar na de zandwinning verschilt de biodiversiteit in oude een zandwinput nog duidelijk van zijn omgeving. Het zijn een soort littekens op de zeebodem.”

Meer lezen? How does benthic life develop in an abandoned sand extraction pit? – NIOZ