Zand uit zee

Auteurs
Repost
Gepubliceerd
25 juli 2023

Jaarlijks worden er miljoenen kubieke meters zand gewonnen uit de Noordzee. Onder meer om onze kustlijn intact te houden en Nederland te beschermen tegen de zee, maar ook voor gebruik in de bouw en aanleg van infrastructuur.

rainbowen
Van Oord

Rijkswaterstaat en commerciƫle zandwinners, verenigd in Stichting La MER, werken samen aan onderzoek naar de ecologische gevolgen van zandwinning en -transport uit de Noordzee. Wil je daar meer over weten? Kijk daarvoor op de website www.zanduitzee.nl. Hierop is informatie te vinden over zandwinning en ecologie, de stand van zaken van lopend onderzoek en een bibliotheek vol interessante publicaties.

Al sinds 2006 initiƫren en financieren Stichting La MER en Rijkswaterstaat samen onderzoeksprojecten. Op hun website delen zij alle beschikbare informatie over de resultaten van hun onderzoek naar ecologisch verantwoorde zandwinning. Hoeveel slib komt er bijvoorbeeld vrij uit de bodem van de Noordzee? En hoe zit het met het herstel van bodemleven na zandwinning? Er wordt ook onderzoek gedaan naar schelpenbanken. Of ben je benieuwd of zwarte zee-eenden ook ver offshore in de zandwingebieden voorkomen?
Al deze informatie vind je op www.zanduitzee.nl